.

Projekti

Projekt "Navodnjavanja Žmergo"

U RH se od 2005. godine provodi Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) s ciljem povećanja poljoprivrednih površina pod organiziranim navodnjavanjem.

Prioritet projekata navodnjavanja poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji definiran je Novelacijom plana navodnjavanja Istarske županije usvojenom Zaključkom Županijske skupštine dana 04.02.2008.g. (Službene novine IŽ br. 1/2008) (www.istra-istria.hr). Ujedno, Novelacija plana navodnjavanja čini sastavni dio Prostornog plana Istarske županije čime je stvoren temelj za izradu projektne dokumentacije javnih sustava navodnjavanja (javni sustavi navodnjavanja podrazumijevaju sustave do poljoprivrednih parcela u vlasništvu županije), prvenstveno onih područja koji imaju pogodna tla, lako dostupnu i kvalitetnu vodu te čiji korisnici su iskazali jasan interes za navodnjavanjem svojih poljoprivrednih površina.

Javni sustav navodnjavanja Žmergo (prikazan na karti – slika 1) na području Općine Brtonigla predstavlja pilot projekt za čiji je razvoj zainteresirana Općina Brtonigla, a nalazi se unutar obuhvata 1. faze realizacije sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Bujštine, prema Novelaciji Plana navodnjavanja IŽ (slika 2).
Daljnje aktivnosti na razradi navedenog javnog sustava navodnjavanja ovise o što preciznijim podacima koje možemo prikupiti i jasno iskazanom interesu krajnjih korisnika temeljem Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje što je jednim dijelom sadržano u ovoj anketi.

Prikupljenim podacima nastojati će se utvrditi slijedeće za potrebe izrade idejnog projekta sa predinvesticijskom studijom i elaboratom za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš:
- točna lokacija, odnosno prostorni raspored, poljoprivrednih čestica krajnjih korisnika u obuhvatu radi definiranja točnog obuhvata)
- posjedovna struktura poljoprivrednih čestica krajnjih korisnika u obuhvatu
- sadašnja i planirana (sa sustavom) poljoprivredna proizvodnja na poljoprivrednim česticama krajnjih korisnika u obuhvatu (radi dimenzioniranja budućeg sustava i utvrđivanje ekonomske opravdanosti projekta)
- sadašnje i planirano navodnjavanje kultura na poljoprivrednim česticama krajnjih korisnika u obuhvatu
- dobiti potvrdu/jasno iskazani interes krajnjih korisnika da su spremni sustav koristiti i sudjelovati u troškovima rada i održavanja istog putem cijene vode/m3
- dobiti potvrdu/jasno iskazani interes da su za potrebe korištenja navedenog sustava spremni nabaviti i financirati opremu za navodnjavanje na svojim parcelama te pripremiti zemljište za učinkovito navodnjavanje kultura.

Molimo Vas da istaknete što preciznije tražene podatke za uspješan nastavak aktivnosti na ovom projektu.
U slučaju bilo kakovih pitanja i pojašnjenja u vezi ankete slobodno nam se obratite na slijedeće kontakte:
- Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu IŽ, Milan Antolović, telefon 052/351-640 (radnim danom od 8-16 h), mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
- Hrvatske vode, Anita Bajković, tel. 01/6307-464, (radnim danom od 8-16 h) mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Slika 1: Sustav navodnjavanja Žmergo, 400 ha (Izvor: Općina Brtonigla)

Slika 2: Obuhvat 1. faze navodnjavanja poljop. površina prema Novelaciji Plana navodnjavanja IŽ (žute linije)

ISTARSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU U SURADNJI S HRVATSKIM VODAMA I OPĆINOM BRTONIGLA - VERTENEGLIO

ANKETA I POTVRDA INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA ZA UTVRĐIVANJE OBUHVATA I IZRADU IDEJNOG PROJEKTA SA PREDINVESTICIJSKOM STUDIJOM I ELABORATOM ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZAHVATA SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA ŽMERGO

ANKETA ZA UTVRĐIVANJE OBUHVATA I PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZAHVATA SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA ŽMERGO

  • Pregleda: 4624

Dokumenti

Planovi rada

Planovi rada Razvojne agencije Brtonigla
Planovima rada predstavljene su aktivnosti koje Razvojna agencija Brtonigla planira provoditi tokom godine.

Financijski planovi

Financijski planovi Razvojne agencije Brtonigla
Financijski planovi služe za postavljanje financijskih ciljeva poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje.

Akti i odluke

Akti i odluke Razvojne agencije Brtonigla
Preuzmite ili pregledajte akte ili odluke koje je Razvojne agencije Brtonigla donijela tokom svojeg poslovanja.

Natječaji

Natječaji Razvojne agencije Brtonigla
Natječaji se objavljuju kako bi stranke mogle predstaviti svoju ponudu te imati iste šanse i mogućnosti ugovoriti posao.

Usluge

Vinarski laboratorij

Vinarski laboratorij osnovan je 2012. godine i prvi je laboratorij na području Općine Brtonigla. U laboratoriju se obavljaju komercijalne djelatnosti koje su vrlo bitne za kontrolu proizvodnje i kvalitete proizvoda. Analize i usluge U okviru...

Najam eBicikala

Električne bicikle - nova turistička ponuda Brtonigle Razvojna agencija Brtonigla, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila je sveukupno 6 električnih...

Reklamni panoi

Oglašavanje na području općine Brtonigla Razvojna agencija Brtonigla postavila je dvostrane reklamne panoe putem kojih će vršiti uslugu oglašavanja. DVOSTRANI BILLBOARD površine (5,0m x 2,35m) {loadmoduleid 147} Reklamni panoi postavljeni su na tri...

Poljoprivreda

Vinogradarstvo

Vinogradarska prizvodnja
Gotovo na čitavom teritoriju Istre (osim sjeveroistočnog planinskog područja i riječnim dolinama) postoji dugogodišnja tradicija uzgoja vinove loze. Najpovoljniji proizvodni (prirodni) uvjeti su u zapadnom priobalnom području. Uslijed povoljnih orografskih uvjeta i veličine posjeda, tu je moguća upotreba mehanizacije i primjena mehaniziranih tehnoloških procesa. Napomena: Rezultati ovih istraživanja poslužit će i kao podloga za izradu Specifikacija oznake izvornosti...

Maslinarstvo

Ekstradjevičansko maslinovo ulje
Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre)...

Integrirana prizvodnja

Ekološki proizvodi
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača. Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju...