.

Poljoprivreda

Integrirana proizvodnja

Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača.

Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju su:

- upis u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, 
- poljoprivredno zemljište na kojem se vrši integrirana proizvodnja mora biti registrirano u ARKOD sustavu i u sustavu je kontrole integrirane proizvodnje, 
- podnijeti Zahtjev za ulazak u sustav potpore za integrirana proizvodnju (INT Zahtjev) na listu A i prijaviti površine pod integriranom proizvodnjom na Listu B – svake godine do 15. svibnja.

Agencija za plaćanja korisniku koji udovoljava uvjetima za ulazak u sustav potpore za integriranu proizvodnju izdaje Odluku o ulasku u sustav potpore za integriranu proizvodnju (INT Odluka), kojom se utvrđuje obavezna površina za kontrolu. Obveze koje nastaju ulaskom u sustav potpore za integriranu proizvodnju su:

- tijekom obveznog razdoblja koje traje najmanje dvije godine obvezni ste: obavljati poljoprivrednu aktivnost na zemljištu u sustavu integrirane proizvodnje na najmanje onoliko hektara koliko vam je Agencija utvrdila u INT Odluci za INT obveznu površinu, (prijavljena površina u prvoj godini), 
- pridržavati se uvjeta višestruke sukladnosti.

Uvjet za ostvarivanje potpore po hektaru za integriranu poljoprivrednu proizvodnju za svaku narednu godinu nakon godine podnošenja INT zahtjeva, jest podnošenje Godišnjeg zahtjeva za potporu u integriranoj proizvodnji (INT godišnji zahtjev).

Korisnici u sustavu integrirane proizvodnje, u okviru mjera ruralnog razvoja, uz regionalno plaćanje ostvaruju i dodatna plaćanja za oranice, povrće i višegodišnje nasade koji su u integriranoj proizvodnji. Primjerice, uz regionalno plaćanje čiji maksimalni jedinični iznos za proizvodnu 2012. godinu za oranice iznosi 2.300 kuna, korisnik koji ima oranice ili višegodišnje nasade u integriranoj proizvodnji može ostvariti dodatnih 800 kuna po hektaru zemlje. Kada je riječ o povrću, dobiva dodatni iznos od 1.000 kuna, pa tako poljoprivrednik koji uzgaja povrće u integriranoj proizvodnji može ostvariti do 3.300 kuna godišnje po hektaru.

Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trenutno broji 694 aktivno upisanih korisnika. Agencija za plaćanja u poljoprivredi je temeljem podnesenih zahtjeva za 2012. godinu za isplatu odobrila 66.639,59 ha u integriranoj proizvodnji te do sada isplatila 14,4 milijuna kuna.

  • Pregleda: 3157

Dokumenti

Planovi rada

Planovi rada Razvojne agencije Brtonigla
Planovima rada predstavljene su aktivnosti koje Razvojna agencija Brtonigla planira provoditi tokom godine.

Financijski planovi

Financijski planovi Razvojne agencije Brtonigla
Financijski planovi služe za postavljanje financijskih ciljeva poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje.

Akti i odluke

Akti i odluke Razvojne agencije Brtonigla
Preuzmite ili pregledajte akte ili odluke koje je Razvojne agencije Brtonigla donijela tokom svojeg poslovanja.

Natječaji

Natječaji Razvojne agencije Brtonigla
Natječaji se objavljuju kako bi stranke mogle predstaviti svoju ponudu te imati iste šanse i mogućnosti ugovoriti posao.

Usluge

Vinarski laboratorij

Vinarski laboratorij osnovan je 2012. godine i prvi je laboratorij na području Općine Brtonigla. U laboratoriju se obavljaju komercijalne djelatnosti koje su vrlo bitne za kontrolu proizvodnje i kvalitete proizvoda. Analize i usluge U okviru...

Najam eBicikala

Električne bicikle - nova turistička ponuda Brtonigle Razvojna agencija Brtonigla, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila je sveukupno 6 električnih...

Reklamni panoi

Oglašavanje na području općine Brtonigla Razvojna agencija Brtonigla postavila je dvostrane reklamne panoe putem kojih će vršiti uslugu oglašavanja. DVOSTRANI BILLBOARD površine (5,0m x 2,35m) {loadmoduleid 147} Reklamni panoi postavljeni su na tri...

Poljoprivreda

Vinogradarstvo

Vinogradarska prizvodnja
Gotovo na čitavom teritoriju Istre (osim sjeveroistočnog planinskog područja i riječnim dolinama) postoji dugogodišnja tradicija uzgoja vinove loze. Najpovoljniji proizvodni (prirodni) uvjeti su u zapadnom priobalnom području. Uslijed povoljnih orografskih uvjeta i veličine posjeda, tu je moguća upotreba mehanizacije i primjena mehaniziranih tehnoloških procesa. Napomena: Rezultati ovih istraživanja poslužit će i kao podloga za izradu Specifikacija oznake izvornosti...

Maslinarstvo

Ekstradjevičansko maslinovo ulje
Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre)...

Integrirana prizvodnja

Ekološki proizvodi
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača. Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju...