.

Dokumenti

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu

RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o.
Mlinska 2, 52474 Brtonigla
OIB 78396874639

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 143/13 i 13/14 ) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014. GODINI IZNOS IZNAD 200.000,00 ODNOSNO 500.000,00 HRK

I) Registar ugovora o javnoj nabavi

Redni broj Predmet ugovora
Evidencijski brojnabave
Broj objave
Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
1.                
2.                
3.                

 

II) Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma

  Redni broj Predmet OS/ugovora
Evidencijski broj nabave
Broj objave
Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja OS-a/ugovora Iznos sklopljenog OS-a/ugovora (s PDV-om) Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ugovor Datum konačnog izvršenja OS-a/ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ugovora (s PDV-om)
Okvirni sporazum (OS) 1.                
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.1.                
Okvirni sporazum (OS) 2.                
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 2.1.                

 

Članovi uprave
Ingrid Palman v.r. struč.spec.ing.agr.
Franco Cattunar v.r.

  • Pregleda: 759

Dokumenti

Planovi rada

Planovi rada Razvojne agencije Brtonigla
Planovima rada predstavljene su aktivnosti koje Razvojna agencija Brtonigla planira provoditi tokom godine.

Financijski planovi

Financijski planovi Razvojne agencije Brtonigla
Financijski planovi služe za postavljanje financijskih ciljeva poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje.

Akti i odluke

Akti i odluke Razvojne agencije Brtonigla
Preuzmite ili pregledajte akte ili odluke koje je Razvojne agencije Brtonigla donijela tokom svojeg poslovanja.

Natječaji

Natječaji Razvojne agencije Brtonigla
Natječaji se objavljuju kako bi stranke mogle predstaviti svoju ponudu te imati iste šanse i mogućnosti ugovoriti posao.

Usluge

Vinarski laboratorij

Vinarski laboratorij osnovan je 2012. godine i prvi je laboratorij na području Općine Brtonigla. U laboratoriju se obavljaju komercijalne djelatnosti koje su vrlo bitne za kontrolu proizvodnje i kvalitete proizvoda. Analize i usluge U okviru...

Najam eBicikala

Električne bicikle - nova turistička ponuda Brtonigle Razvojna agencija Brtonigla, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila je sveukupno 6 električnih...

Reklamni panoi

Oglašavanje na području općine Brtonigla Razvojna agencija Brtonigla postavila je dvostrane reklamne panoe putem kojih će vršiti uslugu oglašavanja. DVOSTRANI BILLBOARD površine (5,0m x 2,35m) {loadmoduleid 147} Reklamni panoi postavljeni su na tri...

Poljoprivreda

Vinogradarstvo

Vinogradarska prizvodnja
Gotovo na čitavom teritoriju Istre (osim sjeveroistočnog planinskog područja i riječnim dolinama) postoji dugogodišnja tradicija uzgoja vinove loze. Najpovoljniji proizvodni (prirodni) uvjeti su u zapadnom priobalnom području. Uslijed povoljnih orografskih uvjeta i veličine posjeda, tu je moguća upotreba mehanizacije i primjena mehaniziranih tehnoloških procesa. Napomena: Rezultati ovih istraživanja poslužit će i kao podloga za izradu Specifikacija oznake izvornosti...

Maslinarstvo

Ekstradjevičansko maslinovo ulje
Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre)...

Integrirana prizvodnja

Ekološki proizvodi
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača. Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju...