Izjava o pristupačnosti mrežne stranice rabrtonigla.hr

Izjava pristupačnosti
RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.) Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.rabrtonigla.hr

Stupanj usklađenosti
Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.
Preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. godine te postavljanjem plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
- veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje te samo dio objavljenih slika i složenih slika (npr. grafovi, slike koje sadržavaju tekst, itd.) ima prikladan tekstualni opis i/ili zvučni opis,
korišteni su formati datoteka koje čitači zaslona ne mogu jednostavno interpretirati (većina skenirane PDF datoteke u sklopu objava nije u strojno čitljivom obliku),
- PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
gotovo sve su poveznice deskriptivne, pružaju informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih, ali ima još nekoliko poveznica bez opisa,
datoteka koja se prilaže objavama ponekad ne sadržava naslov/opis priloženog dokumenta,
- većina dokumenata koji su objavljeni na webu u Word formatu do prosinca 2020. godine napisani su u Times New Roman fontu, koji nije prikladan jer sadržava serife,
- većina dokumenata koji su objavljeni na webu u Word formatu do prosinca 2020. godine imaju manji font od 12 pt,
na mrežnim stranicama koje imaju puno teksta nisu uvijek umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik,
- uz sadržaj nisu uvijek korištene ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu,
na stranici se ne koriste glasovne naredbe,
- tekstualni dio nekih datoteka koje se prilažu objavama nije podijeljen u manje blokove odijeljene praznim prostorom - često je tekst koji se objavljuje bez velikih razmaka između odlomaka, radi se o velikim tekstualnim blokovima,
- u tekstovima se ne koristi uvijek jednostavan i lako razumljiv jezik,
- nisu dostupni alternativni načini prezentacije informacija (npr. za tekstove audio zapisi, a za audio i video sadržaj tekstualni opisi),
- u priloženim datotekama pojedinih objava, tekst nije uvijek poravnat lijevo,
- u tabličnim prikazima koji sadrže veću količinu podataka (u Word/PDF priloženim datotekama), nije im pridruženo sažeto objašnjenje na hrvatskom jeziku.

Nerazmjerno opterećenje
Za sve navedene neusklađenosti, RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o. se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona. U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 31. prosinca 2020. RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o. kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja
Trenutna arhitektura web stranice onemogućava postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA d.o.o. sa Zakonom o pristupačnosti. Kretanje osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem nije otežano, budući je stranica u potpunosti prilagodljiva. Većina preostalih ograničenja odnosi se na Word i PDF datoteke koje se prilažu objavama. Također, nedostaje i adekvatan opis svih objavljenih slika (trenutno je opis napravljen samo za slike iz fiksnog sadržaja web stranice), a nedostaju slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik te ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu.

Podizanje razine pristupačnosti
RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o. će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www.rabrtonigla.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti. Uz dostavu sadržaja za objavu, djelatnici RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA d.o.o. će od sada nadalje (a koliko je moguće, i za sadržaj koji je objavljen nakon 31. prosinca 2020. godine), po mogućnosti, dostavljati objave kako slijedi:
- slike i složene slike (npr. grafovi, slike koje sadržavaju tekst, itd.) popraćene prikladnim tekstualnim opisom i/ili zvučnim opisom,
priloženi dokumenti isključivo u strojno čitljivom obliku (bez PDF-a i skeniranih dokumenta u obliku slike),
- poveznice koje se objavljuju u sklopu objava moraju biti deskriptivne i pružati informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih,
- datoteka koja se prilaže objavama mora sadržavati naslov/opis priloženog dokumenta,
- svi dokumenti koji se objavljuju moraju biti u prikladnom fontu, koji ne sadržava serife (za tekst treba koristiti jednostavne, čitljive fontove bez serifa, poput fontova Arial, Calibri, Verdana i sličnih),
- svi dokumenti koji se objavljuju moraju imaju font veći od 12 pt,
- u objavama koje imaju puno teksta potrebno je umetnuti slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik,
- uz sadržaj, kad je to moguće, potrebno je koristiti ikone ili druge grafičke sadržaje koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu,
- tekstualni dio datoteka koje se prilažu objavama mora biti podijeljen u manje blokove odijeljene praznim prostorom,
- u tekstovima se mora koristi jednostavan i lako razumljiv jezik,
- kada je to moguće, koristiti alternativne načine prezentacije informacija (npr. za tekstove audio zapisi, a za audio i video sadržaj tekstualni opisi),
- u priloženim datotekama sav tekst mora biti poravnat lijevo,
- u tabličnim prikazima koji sadrže veću količinu podataka (u Word/PDF priloženim datotekama), pridružiti sažeto objašnjenje na hrvatskom jeziku.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 25. travnja 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA d.o.o. 

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice http://www.rabrtonigla.hr korisnici mogu uputiti:
E-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefonom: +385 52 774 172
Poštom: RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o., 52474 Brtonigla - Verteneglio, Mlinska 2

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Pregleda: 562

Dokumenti

Planovi rada

Planovi rada Razvojne agencije Brtonigla
Planovima rada predstavljene su aktivnosti koje Razvojna agencija Brtonigla planira provoditi tokom godine.

Financijski planovi

Financijski planovi Razvojne agencije Brtonigla
Financijski planovi služe za postavljanje financijskih ciljeva poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje.

Akti i odluke

Akti i odluke Razvojne agencije Brtonigla
Preuzmite ili pregledajte akte ili odluke koje je Razvojne agencije Brtonigla donijela tokom svojeg poslovanja.

Natječaji

Natječaji Razvojne agencije Brtonigla
Natječaji se objavljuju kako bi stranke mogle predstaviti svoju ponudu te imati iste šanse i mogućnosti ugovoriti posao.

Usluge

Vinarski laboratorij

Vinarski laboratorij osnovan je 2012. godine i prvi je laboratorij na području Općine Brtonigla. U laboratoriju se obavljaju komercijalne djelatnosti koje su vrlo bitne za kontrolu proizvodnje i kvalitete proizvoda. Analize i usluge U okviru...

Najam eBicikala

Električne bicikle - nova turistička ponuda Brtonigle Razvojna agencija Brtonigla, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila je sveukupno 6 električnih...

Reklamni panoi

Oglašavanje na području općine Brtonigla Razvojna agencija Brtonigla postavila je dvostrane reklamne panoe putem kojih će vršiti uslugu oglašavanja. DVOSTRANI BILLBOARD površine (5,0m x 2,35m) {loadmoduleid 147} Reklamni panoi postavljeni su na tri...

Poljoprivreda

Vinogradarstvo

Vinogradarska prizvodnja
Gotovo na čitavom teritoriju Istre (osim sjeveroistočnog planinskog područja i riječnim dolinama) postoji dugogodišnja tradicija uzgoja vinove loze. Najpovoljniji proizvodni (prirodni) uvjeti su u zapadnom priobalnom području. Uslijed povoljnih orografskih uvjeta i veličine posjeda, tu je moguća upotreba mehanizacije i primjena mehaniziranih tehnoloških procesa. Napomena: Rezultati ovih istraživanja poslužit će i kao podloga za izradu Specifikacija oznake izvornosti...

Maslinarstvo

Ekstradjevičansko maslinovo ulje
Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre)...

Integrirana prizvodnja

Ekološki proizvodi
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača. Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju...