Prijava nepravilnosti

Sukladno Zakonu u sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15, 102719), Uprava trgovačkog društva „RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o.“ imenovala je Moniku Maretić, Voditeljicu „RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o.“, za osobu za nepravilnosti u „RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o.“. Osoba zadužena za nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru te poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Na temelju članka 43. stavak 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  (NN broj: 78/15 i 102/19 ), Uprava trgovačkog društva „RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o.“, OIB 78396874639, sa sjedištem u Brtonigli – Verteneglio, Mlinska ulica 2, dana 20. travnja 2022., donosi sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

I. Ovom Odlukom imenuje se Monika Maretić, kao osoba za nepravilnosti u „RAZVOJNOJ AGENCIJI BRTONIGLA d.o.o“.
Kontakt podaci osobe za nepravilnosti:
Monika Maretić
Telefon: 052 774 172
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

II. Osoba iz točke I. ove Odluke obvezna je:
- Za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti;
- Obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti;
- Procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti;
- Odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru ;
- Predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti;
- Pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima;
- Pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje;
- Pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se i na web stranici „RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA d.o.o“.

Član uprave: Mario Migles

  • Pregleda: 580

Dokumenti

Planovi rada

Planovi rada Razvojne agencije Brtonigla
Planovima rada predstavljene su aktivnosti koje Razvojna agencija Brtonigla planira provoditi tokom godine.

Financijski planovi

Financijski planovi Razvojne agencije Brtonigla
Financijski planovi služe za postavljanje financijskih ciljeva poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje.

Akti i odluke

Akti i odluke Razvojne agencije Brtonigla
Preuzmite ili pregledajte akte ili odluke koje je Razvojne agencije Brtonigla donijela tokom svojeg poslovanja.

Natječaji

Natječaji Razvojne agencije Brtonigla
Natječaji se objavljuju kako bi stranke mogle predstaviti svoju ponudu te imati iste šanse i mogućnosti ugovoriti posao.

Usluge

Vinarski laboratorij

Vinarski laboratorij osnovan je 2012. godine i prvi je laboratorij na području Općine Brtonigla. U laboratoriju se obavljaju komercijalne djelatnosti koje su vrlo bitne za kontrolu proizvodnje i kvalitete proizvoda. Analize i usluge U okviru...

Najam eBicikala

Električne bicikle - nova turistička ponuda Brtonigle Razvojna agencija Brtonigla, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila je sveukupno 6 električnih...

Reklamni panoi

Oglašavanje na području općine Brtonigla Razvojna agencija Brtonigla postavila je dvostrane reklamne panoe putem kojih će vršiti uslugu oglašavanja. DVOSTRANI BILLBOARD površine (5,0m x 2,35m) {loadmoduleid 147} Reklamni panoi postavljeni su na tri...

Poljoprivreda

Vinogradarstvo

Vinogradarska prizvodnja
Gotovo na čitavom teritoriju Istre (osim sjeveroistočnog planinskog područja i riječnim dolinama) postoji dugogodišnja tradicija uzgoja vinove loze. Najpovoljniji proizvodni (prirodni) uvjeti su u zapadnom priobalnom području. Uslijed povoljnih orografskih uvjeta i veličine posjeda, tu je moguća upotreba mehanizacije i primjena mehaniziranih tehnoloških procesa. Napomena: Rezultati ovih istraživanja poslužit će i kao podloga za izradu Specifikacija oznake izvornosti...

Maslinarstvo

Ekstradjevičansko maslinovo ulje
Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre)...

Integrirana prizvodnja

Ekološki proizvodi
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača. Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju...