.

Agencija

O Agenciji

Razvojna Agencija Brtonigla d.o.o. osnovana je 23. siječnja 2012. godine kao operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Općine Brtonigla. Njena je primarna uloga poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Općini Brtonigla te promoviranje područja Brtonigle kao jakog eno-gastronomskog brenda.

Glavni zadaci agencije su marketinška promocija autohtonih proizvoda i resursa, koordiniranje aktivnosti vezanih za razvoj poljoprivrede i turizma, izrada svih vrsta projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU (Projekt 4 zemlje), organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata, podupiranje istraživanja, razvoja, komercijalizacije i primjene suvremenih tehnologija, potom izrada analitičkih i stručnih podloga za pripremu, izradu i provedbu razvojnih dokumenata, promicanje poduzetništva, priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa EU-a i niz drugih poslova.

Osnivač Razvojne Agencije Brtonigla: Općina Brtonigla, imatelj poslovnog udjela u omjeru od 100%.

Osnivanje: Razvojna Agencija Brtonigla, društvo za poljoprivredu, turizam, savjetovanje i usluge, d.o.o., sa sjedištem u Brtonigli, Mlinska 2, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040281440, prema Podacima za upis u glavnu knjigu sudskog registra registrirana je kod Trgovačkog suda u Rijeci dana 9. veljače 2012. godine.

Članovi uprave Razvojne Agencije Brtonigla: Mario Migles

CILJEVI
Sukladno sa “Strateškim ciljevima za seoska područja Republike Hrvatske“ te ciljevima “Regionalnog operativnog programa“, ciljevi Razvojne Agencije Brtonigla su:
Promicati visoku kvalitetu života poljoprivrednika na području Općine Brtonigla i stvoriti povoljnu poduzetničku infrastrukturu,
Poboljšati osposobljenost poljoprivrednika za praćenje suvremenih trendova i uspješno uključivanje u tržišno gospodarstvo,
Učiniti područje Općine Brtonigla privlačnim za život i osigurati jednake prigode za sve,
Doprinijeti općem razvitku područja s naglaskom na poljoprivredu i turizam,
Razviti ljudske resurse i visoki društveni standard;,
Promicati i provoditi uravnoteženi održivi razvoj cjelokupnog područja Općine Brtonigla,
Sagraditi i promicati prepoznatljiv brend Brtonigle na domaćem i stranom tržištu (Projekt '4 zemlje'),
Sudjelovati u različitim međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje aktivnostima od interesa za opće dobro.

VIZIJA
Vizija Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. je biti vodeća znanstvena i infrastrukturna agencija u području poljoprivrede i turizma na lokalnoj razini, koja će svojim radom doprinositi cjelovitom razvoju prostora te očuvanju prirodnih i tradicijskih vrijednosti.

MISIJA
Misija Razvojne agencije Brtonigla d.o.o je kroz istraživačku i stručnu djelatnost u poljoprivredi i turizmu stjecati i prenositi znanje i novitete u svrhu gospodarskog , ekološkog i sociološkog razvoja ruralnog prostora.

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

  • Pregleda: 3145

Dokumenti

Planovi rada

Planovi rada Razvojne agencije Brtonigla
Planovima rada predstavljene su aktivnosti koje Razvojna agencija Brtonigla planira provoditi tokom godine.

Financijski planovi

Financijski planovi Razvojne agencije Brtonigla
Financijski planovi služe za postavljanje financijskih ciljeva poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje.

Akti i odluke

Akti i odluke Razvojne agencije Brtonigla
Preuzmite ili pregledajte akte ili odluke koje je Razvojne agencije Brtonigla donijela tokom svojeg poslovanja.

Natječaji

Natječaji Razvojne agencije Brtonigla
Natječaji se objavljuju kako bi stranke mogle predstaviti svoju ponudu te imati iste šanse i mogućnosti ugovoriti posao.

Usluge

Vinarski laboratorij

Vinarski laboratorij osnovan je 2012. godine i prvi je laboratorij na području Općine Brtonigla. U laboratoriju se obavljaju komercijalne djelatnosti koje su vrlo bitne za kontrolu proizvodnje i kvalitete proizvoda. Analize i usluge U okviru...

Najam eBicikala

Električne bicikle - nova turistička ponuda Brtonigle Razvojna agencija Brtonigla, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila je sveukupno 6 električnih...

Reklamni panoi

Oglašavanje na području općine Brtonigla Razvojna agencija Brtonigla postavila je dvostrane reklamne panoe putem kojih će vršiti uslugu oglašavanja. DVOSTRANI BILLBOARD površine (5,0m x 2,35m) {loadmoduleid 147} Reklamni panoi postavljeni su na tri...

Poljoprivreda

Vinogradarstvo

Vinogradarska prizvodnja
Gotovo na čitavom teritoriju Istre (osim sjeveroistočnog planinskog područja i riječnim dolinama) postoji dugogodišnja tradicija uzgoja vinove loze. Najpovoljniji proizvodni (prirodni) uvjeti su u zapadnom priobalnom području. Uslijed povoljnih orografskih uvjeta i veličine posjeda, tu je moguća upotreba mehanizacije i primjena mehaniziranih tehnoloških procesa. Napomena: Rezultati ovih istraživanja poslužit će i kao podloga za izradu Specifikacija oznake izvornosti...

Maslinarstvo

Ekstradjevičansko maslinovo ulje
Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre)...

Integrirana prizvodnja

Ekološki proizvodi
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača. Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju...